Szolgáltatások

A Kuruc Hagyományőrző Egyesület működési területei:

  • Történelmi korok hagyományainak életre keltése, emlékek, ereklyék felkutatása, ápolása, népszerűsítése
  • Történelmi hagyományon alapuló rendezvények szervezése, lebonyolítása, képző- és népművészeti alkotások készítése, építmények tervezése, létrehozása, kiadványok, folyóirat megjelentetése
  • (Khtv. 26.§ 3. bek.) Kutatás: Rákóczifalva történelmének, történelmi hagyományainak kutatása. Hiányos ismereteink gyarapítása a település névadójának II. Rákóczi Ferencnek közvetlen kapcsolatában a térséggel
  • (Khtv. 26.§ 4. bek.) Oktatás, ismeretterjesztés: képzéseket, felkészítéseket, tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat szervez
  • (Khtv. 26.§ 5. 6. bek.) Kulturális tevékenység: Rákóczifalva kulturális tevékenységének támogatása. A rákóczifalvai polgárok kulturális igényeinek, kezdeményezéseinek felkarolása, aktív közösségi életbe való bekapcsolása, kiemelkedő képességű alkotóinak közismertté tétele, s azok fejlődésének, szakmai támogatásuknak elősegítése. Kiállítások, irodalmi és zenei rendezvények, művészeti csoportok, alkotó műhelyek szervezésével a kulturális turizmus ösztönzése, a turizmus lehetőségeinek felkutatása, kiaknázása. Kulturális örökség megóvása: a helyi kultúra megismertetésének, a helytörténeti ismeretek gyarapításának elősegítése. Kulturális hagyományok felelevenítése, népszerűsítése különös tekintettel a „kuruc korra”.
  • (Khtv. 26.§ 7. bek.) Műemlékvédelem: Történelmi értékeket képviselő tárgyak, ereklyék, műemlékek felkutatása, gyűjtése, ápolása, védelme, kiállítási lehetőségeik megteremtése.
  • (Khtv. 26.§ 2. 11. 18. bek.) Szociális tevékenység, társadalmilag és a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
  • (Khtv. 26.§ 9. bek.) Természet- és állatvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket szervez, foglalkozik környezetünk megóvásával.
  • (Khtv. 26.§ 14. bek.) Sport: Hagyományos és történelmi hagyományokon alapuló sportrendezvények szervezése, lebonyolítása.
  • (Khtv. 26.§ 19. bek.) Euroatlanti integráció elősegítése: nemzetközi rendezvények szervezésével, külföldi szervezetekkel való kapcsolatteremtéssel segítjük hazánk euroatlanti integrációs törekvéseit.