Ereklyék

Várjuk a kastéllyal kapcsolatos relikviákat, emlékeket, ereklyéket, hogy a honlapon közzé tudjuk tenni.

Kézzel csiszolt ólomkristályváza a kastélyból

Gaál Sámuel (az első telepesek egyikének) hagyatéka

Kastélydomb maradványa

A kastély helyéről építkezésekhez elhordták a homokot.

Kastélydomb maradványa

A Kastélydomb másik oldala partifecskék és gyurgyalagok által közösen használt költőfala lett.

Kastélydomb maradványa

A Kastélydombon nagy jelentőségű régészeti ásatások is folytak.

Kastélydomb maradványa

A Rákóczi-kastély helyén rengeteg cseréptöredéket lehetett találni.

A kastély oszlopfő-töredéke

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A kastély oszloptalp-töredéke

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bontási anyag a kastély homlokzatából

Antóni Szabolcs kertjében

Bontási anyag a kastély lépcsőzetéből

Antóni Szabolcs kertjében

Emlékmű a bontási anyagból

Antóni Szabolcs kertjében

A kastély egyik tintatartója

Gaál Sámuel (az első telepesek egyikének) hagyatéka

Vázlat a kastély Tisza felőli homlokzatáról

Grósz Ferenc rajza (nagyapja elmondása alapján)

Csaba László jegyző levele Hajdú Sándor alispánhoz, melyben kéri a kastély lebontásának engedélyét, az e tárgyban előzőleg hozott határozat törvényességének megléte nélkül. (Ebből valószínűsíthető, hogy a kastély lebontása ügyében nem volt teljes egyetértés.) 

Tekintetes Alispán Úr!

Folyó évi február hó 1-én kelt 23802/ki 891 számú sürgető rendeletére vonatkozólag, midőn a f. évi február hó 4-én tartott képviselő testületi közgyűlésen a „Rákóczi” kastély elbontása tárgyában hozatott határozatát ide mellékelve tisztelettel felterjesztjük, egyben tisztelettel kérjük, miszerint – ámbár a múlt évi nov. 10-én hozott e tárgyú határozat a törvényes követelmények betartása nélkül hozatott, a közhírré tétel daczára, ellene a lakosság részéről felszóllamlás nem tétetett, sőt tekintve, hogy a nyerendő anyagból a község központján, mindenki által könnyen hozzáférhető helyen, egy új községháza czéloztatik építtetni, - ezen határozatot lehetőleg sürgősen jóvá hagyni illetve megengedni méltóztassék azt, hogy a nagy munka idő beálta előtt a kastély elbontása megkezdethessék.

Rákóczi 1892 február 8-án

Csaba László jegyző                                Szepesi Pál m bíró

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Levelek - 1.

Rákóczifalvai Rákóczi-kastéllyal kapcsolatos iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára archívumából. Köszönetet mondunk Szikszai Mihály főlevéltáros úr szakmai közreműködéséért.

Kattintson ide

Levelek - 2.

Rákóczifalvai Rákóczi-kastéllyal kapcsolatos iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára archívumából. Köszönetet mondunk Szikszai Mihály főlevéltáros úr szakmai közreműködéséért.

Kattintson ide

Levelek 3.

Rákóczifalvai Rákóczi-kastéllyal kapcsolatos iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára archívumából. Köszönetet mondunk Szikszai Mihály főlevéltáros úr szakmai közreműködéséért.

Kattintson ide

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ